چگونه برای افزایش سودآوری از طریق کاهش زباله

سرمایه‌گذاری در بازیافت زباله فرصتی برای بخش خصوصی - فرصت .15 فوریه 2015 . . همه مزایایی که دارند با تبعات ناخوشایندی از جمله افزایش تولید و انباشت زباله همراه هستند. . اما با مدیریت صحیح و نگاه سرمایه‌ای به زباله می‌توان از این مشکلات جلو‌گیری کرد. امروزه زباله و بازیافت به‌عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری در جهت . منافعی که به طور کلی و عمومی به جامعه می‌دهد، سود‌آوری بالایی را هم به همراه دارد.چگونه برای افزایش سودآوری از طریق کاهش زباله,ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻨﺎب و ﻛﺎﻫﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻋﺎدي - سازمان مدیریت پسماندﻛﺎﻫﺶ در ﻣﺒﺪأ، ﺗﻮﻟﻴﺪ زﺑﺎﻟﻪ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺠﺪد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻳﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﺮف، در .. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ. ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﺎﻻﻧﻪ را. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺪ . اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪ .. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻣﻔﻴﺪ و ﺳﻮدآور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

23 نظرات

۱۳ راه حل برای کاهش زباله - پایگاه خبری سمن البرز

25 فوریه 2016 . شهروندان با رعایت برخی موارد می توان نقش بسیار موثری در پاکی شهر داشته باشند. ما هر روزه . کاهش زباله های جامد به معنی کاهش محل های دفن زباله است.

راههای کاهش زباله خانگي - بیتوته

براي کاهش حجم زباله هاي ‌تر و کمک به تفکيک زباله هاي تر و خشک از چند سطل زباله با رنگ هاي مختلف در کنار هم استفاده کنيد.

با زباله های تولیدی منازل خود چگونه برخورد کنیم؟ - مجله بسپار

13 سپتامبر 2016 . تا به حال با دقت به سطل زباله ای که بیرون در می گذارید نگاه کرده اید؟ . علاوه بر تولید نکردن زباله تر ۲۵۰ تن از زباله‌های شهر کاهش پیدا می‌کند و.

صنعت بازیافت ضایعات پلیمری، سودآور و اشتغال‌زا است - ایسنا

23 آوريل 2016 . کارشناس صنعت پلیمر با اشاره به اینکه پلاستیک‌ها جزء ضایعاتی هستند که به دلیل . جایگزین مناسبی برای فلزات هستند و میزان ضایعات آن‌ها روز به روز افزایش می‌یابد. . که در محیط‌زیست دارند با روش‌های نوین بازیافت می‌توان به حل مشکل پسماند و محیط‌زیست کمک .. انعکاس مرگ هیتلر در روزنامه‌های جهان چگونه بود؟

مدل اقتصاد مدور در اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر زندگی روزمره | Euronews

25 ژانويه 2016 . در این برنامه اقتصاد واقعی خواهیم دید چگونه زباله هایی که تولید می کنیم می . یورو صرف افزایش بازدهی در مصرف منابع، پژوهش و نوآوری، کاهش گسیل دی اکسید کربن می شود. . «شرکتی که وارد اقتصاد مدور شود سودآوری خود را به دو دلیل افزایش خواهد داد: . یورونیوز: شما فکر می کنید که با این بسته اقتصاد مدور اروپا،.

تفکیک زباله از مبدا، کمکی به بازیافت بهتر سرمایه‌های کثیف .

23 فوریه 2018 . زباله‌ها را چگونه تفکیک کنیم؟ در این مطلب که خلاصه‌ای است از گزارشی با عنوان «زباله؛ صنعت کثیف، اما سودآور» نوشته پرستو بیرانوند در روزنامه.

زباله؛ صنعت کثیف، اما سود آور - روزنامه صمت

9 آگوست 2014 . بازیافت از هرز رفتن منابع سودمند و سرمایه‌های ملی جلوگیری می‌کند و مصرف موادخام و مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. با این کار تولید گازهای گلخانه‌ای نیز کاهش می‌یابد. بازیافت مهم‌ترین مفهوم در مدیریت پسماند است. سودآوری از صنعت بازیافت صنعت بازیافت می‌تواند صنعتی پرسود باشد و در عین حال روند رو به نابودی.

ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻨﺎب و ﻛﺎﻫﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻋﺎدي - سازمان مدیریت پسماند

از ﺑﻴﻦ روش. ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ، اوﻟﻴﻦ. روﻳﻜ. ﺮد. ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ را در ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ. زﻳﺴﺘﻲ دارد، روﻳﻜﺮد اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻣﺒﺪا اﻳﺠﺎد آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﺒﺪأ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ .. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ. ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﺎﻻﻧﻪ را. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺪ . اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز دوﻟﺖ، اﻫﺪاف زﻣﺎﻧﻲ، ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي،.

چگونه هزینه های شهری را کاهش دهیم؟! - مدیریت درآمد های عمومی - شهرداری مشهد

5. تسهیل در اجرا: در این روش، موارد ممکن به سرعت شناسایی شده و براساس میزان صرفه جویی، اهمیت صرفه جویی در عملیات، مدت اجرا و پیاده سازی؛ اولویت بندی و در مدت کوتاهی پیاده می شوند. حفظ میزان درآمد و کاهش در هزینه ها و به تبع آن بهبود و افزایش سودآوری. 7. استفاده بهینه از منابع از طریق کاهش زمان گردش منابع و گردش بهتر موجودی ها.

نگاهی به وضعیت طلای کثیف در کرمان - ایسنا

4 مه 2015 . هزینه‌ای که هر روز با تولید زباله بیشتر، افزایش می‌یابد و منبع تأمین این هزینه‌ها نیز خود شهروندان کرمانی هستند. . طبق قانون، موظف هستیم هر ساله 10 درصد حجم ورودی به معدن زباله را کاهش دهیم، اما این اتفاق متاسفانه در حال حاضر در شهر کرمان رخ نمی‌دهد و با ادامه این روند، در سال‌های نه چندان دور، مشکلات فراوانی برای این خطه.

راههای کاهش زباله خانگي - بیتوته

براي کاهش حجم زباله هاي ‌تر و کمک به تفکيک زباله هاي تر و خشک از چند سطل زباله با رنگ هاي مختلف در کنار هم استفاده کنيد.

با زباله های تولیدی منازل خود چگونه برخورد کنیم؟ - مجله بسپار

13 سپتامبر 2016 . علاوه بر تولید نکردن زباله تر ۲۵۰ تن از زباله‌های شهر کاهش پیدا می‌کند و تولید شیرابه نیز کم می شود. حتی می توان این کار را با پسماند میوه‌ها نیز انجام داد و مدتی آنها را درسبد نگه داشت تا خشک شوند. بهتراست. پوست میوه هایی مثل هندوانه را قبل از انداختن داخل سبد خرد کرد تا حجم آن کاهش پیدا کند. داروهای مازاد باید حتما.

مدیریت مواد زائد جامد

همواره مواد زائد جامد به عنوان یکی از آلاینده های اصلی محیط زیست مورد توجه بوده و با توجه به افزایش رو به رشد جمعیت و تولید بیشتر و متنوعتر زباله ها، مدیریت مواد زائد، . برای موفقیت در این رابطه ابتدا شناخت دقیق از زباله تولیدی ضروری است تا بتوانیم طرحهای مناسب و لازم را برای کاهش تولید زباله از طرق ایجاد تحول در فعالیت های.

مدل اقتصاد مدور در اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر زندگی روزمره | Euronews

25 ژانويه 2016 . متیو اورفلین، مدیر بخش اقتصاد چرخه ای از «آژانس مدیریت محیط زیست و انرژی در فرانسه» می گوید: «شرکتی که وارد اقتصاد مدور شود سودآوری خود را به دو دلیل افزایش خواهد داد: اول اینکه در هزینه های مواد خام و همچنین مدیریت پسماند در پایان زنجیره تولید صرفه جویی می شود، و دوم چون کالاهای سازگار با محیط زیست بهتر به.

تفکیک زباله از مبدا، کمکی به بازیافت بهتر سرمایه‌های کثیف .

23 فوریه 2018 . بازیافت به چه معناست و کدام زباله‌ها قابل بازیافت هستند؟ زباله‌ها را چگونه تفکیک کنیم؟ در این مطلب که خلاصه‌ای است از گزارشی با عنوان «زباله؛ صنعت کثیف، اما سودآور» نوشته پرستو بیرانوند در روزنامه صمت به این سوالات پاسخ داده می‌شود.

پلاسما راهکار معضل زباله ایران نیست - دنیای اقتصاد

23 آوريل 2015 . زباله گردها یا جمع آوری کنندگان زباله‌های خشک تنها گروهی هستند که از بسته‌های ساعت 9 شب خانوارها سود می‌برند و می‌توانند بخشی از محتوای این بسته‌ها را برای . با این استدلال دفن زباله در کشورهایی نظیر اتریش، سوئد و هلند ممنوع شده و کشورهایی نظیر انگلیس و فرانسه نیز در حال فعالیت‌های گسترده برای کاهش و به.

صنعت بازیافت ضایعات در عراق: پیشنهادی جهت حمایت از کسب‌‌و‌‌کارهای .

4 آوريل 2018 . با توجه ‌به شرایط اقتصادی کنونی، جوانان چگونه می‌‌توانند خارج از بخش دولتی کار . بازیافت زباله از طرح‌‌های سودآور است، به‌‌شرط آن‌‌که فرآیند تفکیک و بازیافت .. صنعت بازیافت، علاوه بر ایجاد فرصت‌‌های شغلی بیشتر و افزایش.

جام جم آنلاین - بازیافت زباله؛ صنعتی رها شده

19 مه 2013 . با افزایش تولید زباله، مدیریت این پسماندها نیز بیش از پیش ضرورت .. این تجهیزات، تفاوت چندانی با تجهیزات سایر صنایع سودآور و کم دردسرتر.

آشنایی با روش بازیافت زباله و تولید کود کمپوست - ایران صنعت .

23 مارس 2013 . که این دور ریختن این زباله ها علاوه بر آلودگی محیط زیست، بخش عظیمی از منابع تجدید پذیرمان را از بین خواهد برد. . در روش‌هاي دفع زباله و كاهش آلودگي محيط زيست، بازيافت مواد با ارزش موجود در زباله .. چه موادی را و چگونه میتوان بازیافت کرد؟ .. میکرو سورفیسینگ ، راهکاری مطمئن جهت سرمایه گذاری سودآور در حوزه راه.

ترجمان - عصر بازیافت

3 نوامبر 2015 . آیا واقعاً صنعتِ بازیافت زباله، آن‌قدری که در تبلیغات می‌گویند، سودمند است؟ . به گفتۀ کریس گوودال نویسندۀ کتاب چگونه زندگی کم-کربنی داشته باشیم، نادیده . همانند کمبود مواد خامی که باید بازیافت را به پروژه‌ای سودآور تبدیل می‌کرد. . در عوض، آنها سیاستمداران مشتاق را با افزایش نرخ بازیافت به وسیلۀ تولید.

فدراسیون صنایع بازیافت ایران | يک ميليون فرصت شغلي پايدار در .

او نیز با تعجب از نقش چرخه بازیافت پسماند و تأثیر آن بر زندگی نسل‌های آینده . و بازیافتی به کار رفته است، افزایش قیمت کالای نو نسبت به کالای بازیافتی است . بارها از میهمانان اروپایی پرسیده‌ شد: «شما چگونه قانون‌گذاری کردید و با چه ابزاری به . که «بازیافت صنعتی سودآور نیست و باید تمرکز بر جمع‌آوری و تبدیل پسماند.

ایرنا - عضو شورا: بازیافت زباله‌های تهران می‌توانست 7 هزارمیلیارد .

3 مه 2017 . تهران- ایرنا- روزنامه ایران در گفت وگو با محمد مهدی تندگویان عضو شورای شهر تهران نوشت: ادعا می‌کنیم . در ادامه گزیده ای از این گفت وگو را می خوانیم: با 11 هزار تن زباله روزانه تهران (با احتساب .. اگرچه معتقدیم بازار نخاله‌های ساختمانی هم بشدت سودآور است. . مساحت دریاچه ارومیه بیش از 494 کیلومترمربع افزایش یافت.

Pre:لیست تجهیزات معدن سنگین
Next:alquiler د equipos برای ها planta د chancado